"Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student)" [Danish title] is number 1860 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 360 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 330.

"Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student)" [Danish title] was first published 13 October 1838, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 330:

Til Thorvaldsen. Ved hans frste Besg i Studenterforeningen, den 13de October 1838. Kjbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bog- trykkeri. (October bliver man Student).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Jeg nsker mig en yndig Viv. (Saml. Skr. XII, 305).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/476)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1838.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

The work was published later (26 December 1847) as a part of Thorvaldsen [Danish title]. (Number 1405. Category/genre: Cycles of poems).

In modern Danish on p. 376 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google