"Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have)." [Danish title] is number 1861 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 361 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 331.

"Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have)." [Danish title] was first published 20 October 1838.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 331:

Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. Sunget ved Fakkeltoget til Etatsraad Hornemann i Botanisk Have.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1838.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google