"Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik)" [Danish title] is number 1887 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 387 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 367.

Contains :

"Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik)" [Danish title] was first published 28 February 1840, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 367:

Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann. Afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840. Kjøbenhavn. Thieles Bogtrykkeri. 1840. (Død er vor Konge! Død Kong Frederik)

Lejlighedstryk: 8-sidigt, paa Forsiden Sørgerand om Teksten. Samme Dato trykt i Berlingske Tidende og Dagen. (Saml. Skr. XII, 112).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/315, 2013/38)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 380 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google