"Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt den 3die Octbr. 1840. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Dybt fra Hjertets Grund fremspringer)." [Danish title] is number 1900 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 400 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 387.

"Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt den 3die Octbr. 1840. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Dybt fra Hjertets Grund fremspringer)." [Danish title] was first published 11 October 1840. Further information: Digterens danske Værker 1822-1875 nr. 387.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google