"De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien)" [Danish title] is number 1910 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 410 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 406.

"De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien)" [Danish title] was first published 20 November 1841, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 406:

De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger. (Festen i Studenterforeningen den 20. November 1841). Kjøbenhavn. Trykt i Bjanco Lunos Bogtrykkeri. (Man skilte Skandinavien i tre ulige Dele).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 229).

(Bibliografisk kilde: HCAH1971/474)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1841.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 399 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google