""Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve)" [Danish title] is number 1914 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 414 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 418.

""Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve)" [Danish title] was first published 7 May 1842, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 418:

Sang ved Venners Afreise. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Foraars Taagerne sig hæve).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Dato eller Aar. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Sam. Skr. XII, 57. Nr. V af Nogle Viser: Det er Liv at reise). Sunget 7. 5. 1842 da C. Borgaard rejste til Udlandet.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-521)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1842.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 401 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google