"Runerne (Klinger, I harper og cymbler)" [Danish title] is number 1915 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 415 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 419.

"Runerne (Klinger, I harper og cymbler)" [Danish title] was first published 3 June 1842.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 419:

Runerne, et Digt i Anledning af Deres Hifyrstelige Durchlauch- tigheder Prinds Christian af Glcksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels hie Formling den 26de Mai 1842. Texten af H. C. Andersen. Musiken af H. Rung.
Kjbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Klinger, I Harper og Cymbler!)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 233).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1842.

Editions

In modern Danish on p. 500 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google