"Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker)" [Danish title] is number 1925 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 425 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 433.

Contains (the list is ordered by the date of the works' first edition):

"Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker)" [Danish title] was first published 17 December 1843, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 433:

Cantate og Psalme i Anledning af Hans Høiærværdighed Professor C. F. Brorson's 50aarige Embedsjubilæums den 17. December 1843. Texten af H. C. Andersen. Musiken af J. P. E. Hartmann. Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Guds Huus der, hvor fromme Tanker).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Blaat Papir med blaa Ramme om Teksten. (Saml. Skr. XII, 487) - Et enkelt Vers (Bruus Orgel, med din stærke Klang) i Saml. Skr. XII, 285 - Nr. 18 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/472)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1843.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 714 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google