"Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri." [Danish title] is number 1939 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 439 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 447.

"Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri." [Danish title] was first published 1844.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 447:

Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. Bestaar af 3 Afsnit: Efter Examinationen. (Foran Daaben Englen staaer).
Efter Løftets Aflæggelse. (Lov og Priis Dig, Fader milde!).
Til Slutningen. (Baaden glider stille fra Land).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1844.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google