"Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år)" [Danish title] is number 1955 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 455 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 478.

"Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år)" [Danish title] was first published 31 July 1845, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 478:

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette. Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkeri. (Kong Frederik den Sjette. Gud gav ham mange Aar).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, Dato og Aar ikke angivet. (Saml. Skr. XII, 115 med Oplysningen: Musik af J. P. E. Hartmann). Sunget 31. 7. 1845 i Skanderborg.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/271, XXI-c-5)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1845.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 383 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google