"Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver)" [Danish title] is number 1961 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 461 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 485.

"Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver)" [Danish title] was first published December 1845, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 485:

I Maleren Gertners Stambog, (ved at see hans Portrait af Thorvaldsen). (Hans rige Aand i Værker Danmark arver).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 100. (Saml. Skr. XII, 286 - Nr. 20 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1845.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 412 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google