"Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække)" [Danish title] is number 2004 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 504 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 552.

"Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække)" [Danish title] was first published 1849.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 552:

Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke. (Der var en Tid, da under Havens Hække).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade, uden Angivelse af Trykkested eller Aar Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 342). Sunget 11. 10. 1849 i Det kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/275)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1849.

Editions

In modern Danish on p. 546 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google