"Den første Aften" [Danish title] is number 203 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 203 in the category fairy tale (the range 1 - 300).

"Den første Aften" [Danish title] was first published 1943.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Den første Aften

"Den første Aften" var skrevet til at indlede førsteudgaven af Billedbog uden Billeder, der udkom 20. december 1839. Teksten blev udeladt, fordi dens motiv, "Keiserens Død", var blevet ubehageligt aktuelt efter Kong Frederik VI's død d. 3. december samme år og kunne tænkes at være stødende. Teksten ligner meget scenen med Døden og kejseren i "Nattergalen" (1843), men i "Den første Aften" dør kejseren.
I et brev til Henriette Hanck, dateret oktober 1839, kaldte HCA denne og den senere 10. Aften for "de genialeste". Man kender teksten fra et brev til Henriette Hanck 10. december (se H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846 (1941[-46], Anderseniana 1945), s. 405) og fra et manuskript til Billedbog uden Billeder, der blev fundet i Paris i 1920. Manuskriptet ejes af H.C. Andersens Hus (Odense Bys Museer) og er gengivet på tryk i Morten Borups noter til Dansk Sprog- og Litteraturselskabs udgivelse af Romaner og Rejseskildringer bd. 4, Gyldendal 1943, s. 281f.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1943.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google