"Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge)" [Danish title] is number 2054 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 554 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 614.

"Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge)" [Danish title] was first published October 1852.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 614:

Sang ved Landmands-Mødet i Kjøbenhavn. October 1852. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Er Grunden god, saa er der godt at bygge).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 267: Danmark). Sunget i Casino 9. 10. 1852. - Trykti Fædrelandet, 11.10.1852.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1951/50, A-698r)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1852.

Editions

In modern Danish on p. 527 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google