"Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder" [Danish title] is number 2055 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 555 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 615.

"Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder" [Danish title] was first published October 1852.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 615:

Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar. October 1852. Kjøbenhavn. Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Baand, det os til Festen kalder).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 491).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1852.

Editions

In modern Danish on p. 719 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google