"Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes)" [Danish title] is number 2064 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 564 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 629.

"Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes)" [Danish title] was first published 29 June 1853.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 629:

Sange ved det kongelige Opfostringshuus's hundredeaarige Fest, den 29de Juni 1853. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Det er saa godt at mødes).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, usigneret. (Saml. Skr. XII, 496).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1853.

Editions

In modern Danish on p. 725 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google