"Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang)" [Danish title] is number 2159 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 659 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 764.

"Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang)" [Danish title] was first published 1857.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 764:

Med Professor Niels W. Gade's og Frøken Mathilde Stæger's Brudevielse, den 12te November 1857. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Igjennem Orglets stærke Klang).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 524: Mathilde Stæger og Niels W. Gade (I Kirken)).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1857.

Editions

In modern Danish on p. 753 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google