"Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider)" [Danish title] is number 2169 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 669 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 801.

"Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider)" [Danish title] was first published 1 January 1860.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 801:

Nytaarsmorgen. (Et nyfødt Aar paa Verdensstrømmen glider).

Trykt i Illustreret Tidende - 1. Bind, Nr. 14, 1. 1. 1860, 117. Med Tegning af O. Olrik. (Saml. Skr. XII, 383. - Nr. I af Ved Aarsskifter).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a51, 1981/280, 2000/339)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1860.

Editions

In modern Danish on p. 605 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google