"Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil)" [Danish title] is number 2172 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 672 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 806.

"Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil)" [Danish title] was first published 20 March 1860.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 806:

Sang ved Optoget. Thieles Bogtrykkeri. (Med vaiende Faner, med Sang og med Spil).

Lejlighedstryk: 1 Blad, usigneret, Dato ikke anfrt. Mel. Der vanker en Ridder. (Saml. Skr. XII, 457). Sunget ved Kunstnerkarnevalet i Casino 20. 3. 1860.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1860.

Editions

In modern Danish on p. 687 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google