"Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind)" [Danish title] is number 2174 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 674 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 808.

"Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind)" [Danish title] was first published 1860.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 808:

Sang til Kongen ved Allerhøisammes Ankomst i Det kongelige Akademi for de skiønne Kunster. Den 31. Marts 1860. Thieles Bogtrykker (I Kunstens Hal vi træde ind).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Ung Adelsteen paa Thinge stod etc. (Saml. Skr. XII, 466).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1860.

Editions

In modern Danish on p. 696 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google