"Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København)" [Danish title] is number 2176 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 676 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 813.

"Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København)" [Danish title] was first published 1860.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 813:

Sang ved Conferentsraad, Politichef Bræstrups Halvhundred- aarige Jubilæum den 17. December 1860. Trykt hos J. H. Schultz. (Det er det gamle Kjøbenhavn).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 508). Sunget paa Den kgl. Skydebane.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/46)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1860.

Editions

In modern Danish on p. 737 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google