"Trøst i tro (Skal vi ej mere synge igen)" [Danish title] is number 2240 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 740 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 881.

"Trøst i tro (Skal vi ej mere synge igen)" [Danish title] was first published 26 June 1864, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 881:

Trøst i Tro. (Skal vi ei mere synge igjen).

Trykt i Illustreret Tidende, 5. Bind, Nr. 248, 26. 6. 1864, 313 Sp. 1. (Saml. Skr. I, M. L. E.'s Fortsættelse, 105-106).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-60, XXI-a-54, A-559a)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1864.

Editions

The work was published later (12 December 1867) as a part of Kjendte og glemte Digte [Danish title]. (Number 1308. BFN 940. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 571 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google