"Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o" [Danish title] is number 2261 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 761 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 925.

"Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o" [Danish title] was first published 24 February 1867.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 925:

Sang ved Femogtyveaars-Festen for Borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og Raadmand B. Petersen, den 24de Februar 1867. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Vor Fødsel og vor Fremtid vi ei vide).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 516).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-30)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1867.

Editions

In modern Danish on p. 744 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google