"Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølvbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale)." [Danish title] is number 2296 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 796 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 1022.

"Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølvbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale)." [Danish title] was first published 10 November 1872.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 1022:

Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølsbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale).

(Den lille Dreng, som fremsagde Verset, var den Gang kun halv- tredie Aar).
Trykt i Ugeblad for Børn, redigeret af Aug. Westrup. 1. Aargang, Nr. 32, 10. 11. 1872, 252. Sp. 1.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1872.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google