DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

"The Wicked Prince" is number 50 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 50 in the category fairy tale (the range 1 - 300). BFN 386.

"The Wicked Prince" was first published October 1840, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 386:

Den onde Fyrste. Et Eventyr. (Gjenfortalt efter en mundtlig Meddelelse).

Trykt i Salonen, 1840, 1. Bind, 1. Hfte, 29-31. (Udkom Oktober). (Saml. Skr. XIV, 220).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

The work was published later (27 October 1868) as a part of Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fem og Tyvende Bind [Danish title]. (Number 1026. BFN 971. Category/genre: Collected and miscellaneous writings).

The work was published later (10 December 1870) as a part of Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870 [Danish title]. (Number 333. BFN 1007. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google