DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

"The Pigs" is number 98 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 98 in the category fairy tale (the range 1 - 300).

"The Pigs" was first published 19 May 1851, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Svinene

Eventyret "Svinene" (det er utraditionelt at kategorisere det som et eventyr, men bl.a. Jean Hersholt har gjort det i The Complete Andersen, New York 1949) tryktes frste gang som kapitel 29 i rejsebogen I Sverrig. Flgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Vrker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.

The work was published as a part of I Sverrig [Danish title]. (Number 712. BFN 591. Category/genre: Travelogue).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1851.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google