H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin September 1829

Hop forbi menu og nyheder

Dato: September 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

7. Til E. Collin.

[September 1829]

Kjære Collin

De tillod mig at erindre Dem om, at De i Dag (Løverdag) kunde faae Pengene til mig hos Reitzel; til Middag vil jeg derfor gjøre Dem en Vesit, maaske De da har været der. – Her sender jeg Dem mine to sidste aande­lige Børn, hvad synes De om dem? Deres hengivne

Andersen.

Regnveir.

Det regner, vil I bare see i Vand staaer hele Gaden;

Kom sæt Din Droske i en Baad og see Dig om i Staden!

I Porte og i Døre staae nu hele Vandrer-Vrimlen,

De ryste Vand af Klæderne og skotte saa til Himlen;

En graa Morlille sætter vims ved Døren sine Spande,

Hun har i Sinde, som man seer, at fange Himlens Vande.

Tagrendens Niagara vildt beskyller Steen og Flise.

Thi Held Enhver som Støvler har, med Sko maae man forlise !

I Skybrud styrter Regnen ned, den skyller, pladsker – stopper.

Skjøn Jomfru paa sin Taaspids pænt fra Porten hjemad hopper.

En Officeer med Spore smukt i hendes Fodspor følger.

Smaadrengene fornøie sig i Rendestenens Bølger,

De bygge Skibe af Papir og fylde dem med Blade.

Snart seer man atter Folk og Fæ i Stræde og paa Gade.

Nu jager Blæsten Vandet bort, i hvor det er for Resten,

Thi kommer jeg her med mit Vers og hænger det i Blæsten.

NB (Dette Barn har endnu intet Navn.)

I Himlen sidde Guds Engle smaae

Rundt om det store Catheder,

De sidde Alle med Vinger paa,

Og blæse saa smukt i Trompeter.

Om Aftenen lægges Trompeten bort,

(Madonna hun seer det ret gjerne)

Saa spilles der lystigt – – ei Laps eller Kort,

De lege med Maane og Stjerne.

Tidt triller en Stjerne8 fra Himlen ud,

Sligt kaldes paa Jorden: »Et Stjerneskud«.

I Himlen er der en smuk Musik.

Og Alt har Hjerte og Stemme,

Man kjeder sig aldrig et Øieblik,

Man føler, at her er man hjemme; –

Tidt flyver en lille Engle-Trop

Herned til de jordiske Dale,

Og bringe de sovende Smaabørn op

Til Gud i de himmelske Sale.

Tidt tage de ogsaa en stakkels Poet,

At han kan fortælle den Stads han har seet.

O det er en lystig, en underlig Tour,

Høit op over Ørn, over Ugle;

Dybt hænger Verden, det gamle Buur!

Med sine brogede Fugle.

Guds Engle synge saa pænt i Chor,

Ej alle Sphærerne spille.

O Himlen er saa stor, saa stor!

Man føler sig ganske Lille.

Den Voxne staaer som et Barn igjen,

Og Barnet kommer i Himmelen.

H. C. Andersen.

Vil De spørge Deres Hr Fader, om han har en Time ledig i Aften, jeg vil da komme!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter