4. september 1869

Drømt i Nat to Gange om en Hund der beed mig i Haand og i Fod, og at jeg ikke kunde finde mine kunstige Tænder; fandt dem dog; ligesom jeg reddede Benet ved at lade Hunden beholde Støvlen, Hunden kom som et Menneske tilsidst i graagrøn, lang Frakke.

Kilde: Dagbogen. Lørdag d. 4. september 1869.

Note: HCA er i København og højtideligholder denne dag, at det er 50 år siden, han forlod Odense.