"The Bishop of Börglum and his Men" is number 147 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 147 in the category fairy tale (the range 1 - 300). BFN 815.

"The Bishop of Börglum and his Men" was first published 27 January 1861, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 815:

Bispen paa Børglum og hans Frænde.

Trykt i Illustreret Tidende. 2. Bind, Nr. 70, 27. 1. 1861 137-138. Med Illustration af Børglum Kloster. (Saml. Skr. XV, 39).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-189a, 1981/281)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1861.

Editions

The work was published later (17 November 1865) as a part of Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1865 [Danish title]. (Number 329. BFN 890. Category/genre: Fairy tale collection).

The work was published later (12 December 1871) as a part of Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871 [Danish title]. (Number 334. BFN 1013. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google