"Oktober (Spillemand, spil på strenge)" [Danish title] is number 1664 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 164 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 167.

"Oktober (Spillemand, spil på strenge)" [Danish title] was first published 7 October 1831, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 167:

Gamle Melodier. (Spillemand, spil paa Strænge).

Trykt i Kjøbenhavns-Posten 7. 10. 1831, Nr. 237, 787. (Saml. Skr. XII, 155 - Brudstykke af October (Moltoner)).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1831.

Editions

The work was published later (18 December 1832) as a part of Oktober (Storken er rejst til fremmed land, spurven bor i dens rede) [Danish title]. (Number 1776. BFN 209. Category/genre: Poems).

In modern Danish on p. 261 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google