"Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme)." [Danish title] is number 1865 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 365 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 335.

"Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme)." [Danish title] was first published January 1839.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 335:

Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. - Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Paa Det kgl. Biblioteks Eksemplar hidrørende fra Vilh. Bergsees Visesamling er H. C. Andersen angivet som Forfatter).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1839.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google