"Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden)." [Danish title] is number 1875 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 375 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 348.

"Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden)." [Danish title] was first published 8 September 1839. Further information: Digterens danske Værker 1822-1875 nr. 348.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1839.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google