"Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver)" [Danish title] is number 1884 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 384 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 364.

"Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver)" [Danish title] was first published January 1840, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 364:

»Jeg er en Skandinav«. (Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 113-115. (Udkom Januar). (Saml. Skr. XII, 195). - Gengivet som: "Jeg er en Scandinav" i Fædrelandet, 26.1.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/321, 1958/31, 1971/712)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 385 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google