"Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går)" [Danish title] is number 1895 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 395 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 380.

"Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går)" [Danish title] was first published 1840.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 380:

Fædrelandet. 28. Mai 1840. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Ægypteren ved Nilen gaaer).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Og kjøre Vand og klare Vand. Forekommer ogsaa udateret, samt i Tryk fra P. V. Grüner & Co. (Saml. Skr. XII, 48). Sunget ved Festen paa Den kgl. Skydebane.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1964/107)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

In modern Danish on p. 459 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google