"Ved etatsråd Jens Wilken Hornemanns grav (En ældre ven du var os, dig vi fulgte)" [Danish title] is number 1906 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 406 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 401.

"Ved etatsråd Jens Wilken Hornemanns grav (En ældre ven du var os, dig vi fulgte)" [Danish title] was first published 1841.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 401:

Ved Jens Wilken Hornemann's Grav. Den 2. August 1841. (En ældre Ven Du var os, Dig vi fulgte).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Sider uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. Paa Forsiden Sørgerand om Teksten, over Digtet et Kors. (Saml. Skr. XII, 350: Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav. (Afsjunget af Studenter)).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1841.

Editions

In modern Danish on p. 431 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google