"Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave)" [Danish title] is number 1922 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 422 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 426.

"Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave)" [Danish title] was first published 1843, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 426:

Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843. Kjbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (En Sang er kun en lille fattig Gave).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er hit mod Norden o. s. v. (Saml. Skr. XII, 236).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1843.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 406 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google