"Slåentjørnen (Vor junker kom i skoven, der Grethe han så)" [Danish title] is number 2007 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 507 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 556.

"Slåentjørnen (Vor junker kom i skoven, der Grethe han så)" [Danish title] was first published December 1849.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 556:

Slaaentjørnen. (Vor Junker kom i Skoven, der Grethe han saae).

Trykt som Nr. 3 af Fire Sange for een Syngestemme med Accompagnement af Pianoforte, komponeret af H. S. Løvenskjold Op. 23, Kjøbenhavn. Hornemann & Erslevs Forlag. (Udkom December). (Saml. Skr. XII, 43).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1849.

Editions

In modern Danish on p. 458 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google