"I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,)" [Danish title] is number 2051 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 551 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 611.

"I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,)" [Danish title] was first published 21 April 1852.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 611:

Sang i Brudehuset ved Frøken Augusta Bournonvilles og Pastor M. P. Tuxens Bryllup, den 21de April 1852. Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Der er en Ø, derhen fra hele Landet).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land. dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 242. - Nr. III af I Brudehuset).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/54)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1852.

Editions

In modern Danish on p. 506 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google