"Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet)." [Danish title] is number 2068 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 568 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 633.

"Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet)." [Danish title] was first published October 1853.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 633:

Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land dets Sted er høit mod Norden. (Optaget i M. L. E. - Saml. Skr. 1, 525). Sunget ved Festen paa Den kgl. Skydebane 22. 10. 1853.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-375)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1853.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google