"Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)" [Danish title] is number 2070 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 570 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 640.

"Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)" [Danish title] was first published 22 December 1853.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 640:

Ved Krandsens Heisning paa Hr. Grandjean's ny Gaard, den 22de December 1853. Kjøbenhavn. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Fra gammel Tid en Gaard her stod).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 500).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1853.

Editions

In modern Danish on p. 729 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google