"Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække)." [Danish title] is number 2245 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 745 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 887.

"Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække)." [Danish title] was first published 1865.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 887:

Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Skrevet til Fru Dorothea Melchiors Fødselsdag.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-29)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1865.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google