"Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren)" [Danish title] is number 2288 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 788 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 1003.

"Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren)" [Danish title] was first published 18 October 1870.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 1003:

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinborg, den 18de October 1870. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Der var en Tid,-til Træl var Bonden kaaren).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 517).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/281)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1870.

Editions

In modern Danish on p. 745 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google