"På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden)" [Danish title] is number 2516 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 1016 in the category poems (the range 1501 - 2900).

"På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden)" [Danish title] was first published 1973.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden)

Digtet "På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden)" står i dagbogen for d. 23. juli 1842. Offentliggjort første gang i H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. G. E. C. Gad, København 1971-77: bd. II: H. C. Andersens Dagbøger 1836-1844. Udgivet af Helga Vang Lauridsen. 1973. Udvalgt til Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte, Aschehoug, København 2000, p. 835.

In modern Danish on p. 835 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1973.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google