"Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør" [Danish title] is number 701 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 1 in the category travelogue (the range 701 - 800). BFN 8.

"Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør" [Danish title] was first published 1 July 1826.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 8:

»Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør«.

Uddrag af et Brev sendt fra H. C. Andersen til Rasmus Nyerup, hvilket denne lod indrykke i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 23. Aargang, Nr. 52, 1. 7. 1826, 826-828.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1826.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google