""Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve)" er nummer 1914 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 414 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 418.

""Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve)" blev offentliggjort for første gang 7. maj 1842, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 418:

Sang ved Venners Afreise. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Foraars Taagerne sig hæve).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Dato eller Aar. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Sam. Skr. XII, 57. Nr. V af Nogle Viser: Det er Liv at reise). Sunget 7. 5. 1842 da C. Borgaard rejste til Udlandet.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-521)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1842.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 401 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google