"Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro)" [Danish title] is number 1994 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 494 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 536.

"Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro)" [Danish title] was first published 21 April 1848, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 536:

Den Frivillige. Mel. Jeg priser ei Stormnd, thi der er jo nok. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen Ro).

Trykt i Fdrelandet 21. 4. 1848, Nr. 108, 845. (Saml. Skr. XII, 334). Findes ogsaa som Lejlighedstryk: 1 Blad.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/330)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1848.

Editions

The work was published later (18 February 1851) as a part of Fdrelandske Vers og Sange under Krigen [Danish title]. (Number 1307. BFN 580. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 440 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google