"Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen)" [Danish title] is number 1995 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 495 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 537.

"Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen)" [Danish title] was first published 1848.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 537:

Fiirstemmig Sang paa Sølvbryllups-Festen den 22. August 1848. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Saa grøn staaer Skoven, sommerlet gaaer Skyen).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 216 - Nr. II af Bregentved). Sunget ved Lensgreve A. W. Moltkes og Lensgrevinde Marie Elisabeth Moltkes Sølvbryllup.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-46)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1848.

Editions

In modern Danish on p. 497 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google