"Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde)" [Danish title] is number 2265 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 765 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 931.

"Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde)" [Danish title] was first published 26 October 1867.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 931:

Sang ved Frøken Lucia Scavenius's og Hr. Carl Castenschiolds Bryllup paa Basnæs den 26de October 1867. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (I gammelt Sagn, i Tider mørke, haarde).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 531).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1867.

Editions

In modern Danish on p. 761 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google