"Et Børneeventyr" [Danish title] is number 4 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 4 in the category fairy tale (the range 1 - 300).

"Et Børneeventyr" [Danish title] was first published 19 September 1831, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Et Børneeventyr

"Et Børne-Eventyr" kalder HCA den lille fortælling, han i rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 (udkom 19. september 1831) fortæller sig selv for at berolige sig efter at have set skuespillet "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers" i Braunschweig. Teksten optræder som en del af 4. kapitel, s. 33-35 i Danske Klassikere-udgaven af Skyggebilleder v. Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, Kbh. 1986.

H.C. Andersen nævner eventyret i Mit livs eventyr (1855, her citeres fra Gyldendals udg. 1975, bd. 1, side 288):

I "Harzreisen" [Skyggebilleder] findes egenlig mit første "Eventyr" under Afdelingen Braunschweig, hvor det fremtræder ironiserende med Dramaet "drei Tage aus dem Leben eines Spielers"

Teksten er online her på H.C. Andersen-Centrets netsted.

The work was published as a part of Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 [Danish title]. (Number 703. BFN 162. Category/genre: Travelogue).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1831.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google