"Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære)" er nummer 1886 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 386 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900).

"Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære)" blev offentliggjort for første gang 29. januar 1840, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad:

To strofer af "Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann. Afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840. (Død er vor Konge! Død Kong Frederik), der blev trykt 28. februar 1840, jvf. BFN 367; "Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette / (Sang af Studenterforeningens Sørgecantate)", blev trykt i Fædrelandet den 29. januar 1840 og i Dansk Folkeblad, 5te Aarg., Fredag d. 31. januar 1840, No. 54; ["Død er vor Konge! Død Kong Frederik" og "Den danske Bonde Bad":] Portefeuillen 2. Februar 1840.
Ejnar Askgaard (H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer) gjorde dette fund i 2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/322, 2003/166, A-319)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

Værket udkom senere (28. februar 1840) som en del af Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik). (Værknummer 1887. BFN 367. Kategori/genre: Digte).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google